close
loading

- Spawanie metodą MIG/MAG ( 131, 135 )

Spawanie MIG/MAG jest to spawanie elektrodą topliwą litą w ołonach gazowych W metodzie tej łuk elektryczny jarzy się pomiędzy elektrodą i spawanym materiałem. Osłonę łuku, jeziorka ciekłego metalu i strefy przyspoinowej zapewnia  gaz  obojętny  (argon) lub  gaz  aktywny   (CO2),   a także mieszanka gazowa ( AR + CO2 ). Drut elektrodowy jest w sposób ciągly podawany za pomocą podajnika drutu do obszaru spawania.

 

- Spawanie metodą 114 (drut rdzeniowy samoosłonowy)

 

                                   

Spawanie drutem Innershield odbywa się bez użycia gazu osłonowego. Innershield jest drutem rdzeniowym samoosłonowym (metoda FCAW-SS). Topniki znajdujące się w rdzeniu drutu, podczas spawania wytwarzają gazy oraz żużel osłaniające jeziorko i gorący zakrzepnięty metal spoiny. Spawanie drutem Innershield odbywa się bez użycia gazu osłonowego. Innershield jest drutem rdzeniowym samoosłonowym (metoda FCAW-SS). Topniki znajdujące się w rdzeniu drutu, podczas spawania wytwarzają gazy oraz żużel osłaniające jeziorko i gorący zakrzepnięty metal spoiny.

- Spawanie metodą MAG 136

Spawanie MAG jest to spawanie elektrodą topliwą  w postaci  drutu proszkowego (rdzeniowego)     w osłonach gazowych W metodzie tej łuk elektryczny jarzy się pomiędzy elektrodą i spawanym materiałem. Osłonę łuku, jeziorka  ciekłego  metalu i  strefy  przyspoinowej  zapewnia  gaz  aktywny   (CO2), a  także  mieszanka  gazowa  (AR + CO2).   Drut   elektrodowy    jest    w  sposób  ciągły  podawany za pomocą podajnika drutu do obszaru spawania.

 

- Spawanie metodą TIG 141

W metodzie tej łuk jarzy sie pomiędzy nietopliwą elektrodą wolframową a spawanym materiałem. Gaz obojętny, zazwyczaj argon, osłania elektrodę i obszar spawania przed wpływem atmosfery. Spawanie można realizować bez materiału dodatkowego, poprzez topienie brzegów  łączonych elementów, l ub też stosuje się materiał dodatkowy w   postaci pręta bądź drutu. Zajarzenie  łuku  następuje  poprzez  zetknięcie elektrody  ze  spawanym materiałem   i  następnie  odsunięcie   jej  o kilka  milimetrów ( zajarzenie stykowe ) lub terz przy zastosowniu jonizatora. W drugim przypadku  szerokość szczeliny między elektrodą  i spawanym materiałem powinna wynosić około  4mm.  Włączenie jonizatora powoduje przeskok  iskry, która  jonizując   gaz   między  elektrodą  i spawanym materiałem zajarza łuk elektryczny. W metodzie tej elektoda nie  styka się z materiałem spawanym , w  ziązku  z tym nie występują zanieczyszczenia.         
W metodzie TIG można stosować :  - Prąd stały ( DC ) dla większości metali ( stal/stal nierdzewna ) - Prąd zmienny ( AC ) doskonały do spawania aluminium i innych materiałów mających na    powierzchni trudnotopliwe tlenki

 

- Spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA 111

          

W tej metodzie łuk jarzy sie pomiędzy elektrodą otuloną i spawanym materiałem, w wyniku czego następuje topienie materiału i elektrody. Złącze powstaje w wyniku krystalizacji stopionego rdzenia elektrody, składników metalicznych otuliny oraz nadtopionych brzegów  materiału podstawowego. Osłonę łuku i jeziorka spawalniczego  stanowią  gazy i ciekły żużel.  Powstają   one w wyniku rozpadu otuliny elektrody w trakcie spawania, pod wpływem ciepła łuku. Stosuje sie otuliny zasadowe, rutylowe, celulozowe, kwaśne, rutylowo-zasadowe i inne.

 

- Spawanie gazowe 311

                    

Spawanie acetylenowo-tlenowe polega na łączeniu metali poprzez stapianie brzegów łączonych elementów a także dodatkowego spoiwa ( pręta metalowego) nagrzanych płomieniem, powstajacym ze  spalania się gazu palnego ( acetylenu ) w atmosferze dostarczonego tlenu.

Spawanie gazowe stosowane jest do wszystkich rodzajółw stali i metali nieżelaznych oraz  można wykonywać je we wszystkich metodach.

 

- Cięcie plazmowe

                                                 

Cięcie plazmą polega na topieniu i wyrzucaniu metalu  ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym o dużej energii kinetycznej, jarzącym się pomiędzy elektroda nietopliwą a ciętym przedmiotem.

- Cięcie tlenem

                                               

Cięcie gazowe, nazywane też tlenowym polega na wstępnym rozgrzaniu stali do temperatury zapłonu, a następnie utlenieniu i wydmuchaniu materiału za pomocą tlenu pod wysokim ciśnieniem.

 

Pozycje spawania z rozbiciem na moduły

 

25-715 Kielce, ul. Kołłątaja 7
Tel.: 601 152 488, 518 193 159 (pon-pt, do godz. 18 - sobota do 15)
cku-budowlanka@wp.pl

Powered by: www.kwant.com.pl