close
loading

 


 

 

 

 

 

 
ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM kursie spawania MAG z rysunkiem technicznym oraz TIG stal czarna i nierdzewna

 

 

Oferujemy:
  • Kurs spawania blach i rur spinami pachwinowymi metodą MAG 135 wraz z modułem rysunku technicznego oraz Kurs spawania blach i rur spinami pachwinowymi metodą TIG 141 w grupie materiałowej FM1 (stale niskowęglowe) oraz FM5 (stale wysokostopowe)
W ramach projektu zapewniamy:
- kurs wraz ze stypendium szkoleniowym 12,40złh
- 3-miesieczny staż zawodowy (2131,12zł/m-c)
- zwrot kosztów dojazdu na kurs i staż,
- catering,
- doradztwo zawodowe,
- pośrednictwo pracy,
- ubezpieczenie,
- badania lekarskie,
- materiały dydaktyczno-szkoleniowe,
- odzież ochronna,
- Egzamin po którym uczestnicy otrzymają Książkę spawacza oraz Certyfikat Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa

 
Staże zawodowe z możliwością zatrudnienia!

 

Rekrutujemy osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, w wieku powyżej 29 lat, osoby bezrobotne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby bierne zawodowo, osoby posiadające niskie kwalifikacje.
W szczególności zapraszamy kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku powyżej 50 lat oraz osoby które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.
Kurs realizowany jest w ramach projektu „Przepis na zawodowy rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działania: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
 
BIURO PROJEKTU:
Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA"
ul. Kołłątaja 7, 25 - 715 Kielce.
e-mail: cku-budowlanka@wp.pl
tel: 601-152-488 ; 518-193-159

 

 

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa

 

 


 

 

 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH kursach spawania!!!

 

 

Oferujemy:

Þ   Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG

Þ   Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG

Þ   Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG

Þ   Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG

Þ   Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe

 

 

W ramach projektu zapewniamy:

Þ   BEZPŁATNY kurs spawania w wybranej metodzie, zakończony egzaminem i wydaniem

       Certyfikatu z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz Książki Spawacza

Þ   Ubezpieczenie NNW

Þ   Odzież ochronną

Þ   Materiały dydaktyczne

Þ   Badania lekarskie

 

Rekrutujemy osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, pracujące, jak i pozostające bez zatrudnienia.

 

W szczególności zapraszamy kobiety !!!

 

Projekt: „Chcę być spawaczem – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Poddziałania 8.5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

 

Numer Projektu: RPSW.08.05.03-26-0094/19-00

 

BIURO PROJEKTU:

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA”

Ul. Kołłątaja 7, 25-715 Kielce

Tel: 601-152-488 ; 518-193-159

 

 

25-715 Kielce, ul. Kołłątaja 7
Tel.: 601 152 488, 518 193 159 (pon-pt, do godz. 18 - sobota do 15)
cku-budowlanka@wp.pl

Powered by: www.kwant.com.pl